Uvjeti korištenja
Uvod


Web stranice http://garažnavrata.com u vlasništvu su tvrtke Bandi-tron d.o.o., vlasnik Vatroslav Bandić iz Zagreba. Za vrijeme korištenja stranica http://garažnavrata.com, primjenjuju se navedeni Opći uvjeti korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni u Republici Hrvatskoj.

http://garažnavrata.com su web stranice koje se bave temama iz svijeta garažnih vrata, industrijskih vrata, te automatike za vrata i ograde, a koje omogućuju svojim korisnicima da se informiraju o dostupnim proizvodima i uslugama. http://garažnavrata.com nije WEB trgovina.

Garažna vrata ALUTECH zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti navedene Opće uvjete korištenja, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem web stranica http://garažnavrata.com korisnik potvrđuje da je upoznat s dolje navedenim Općim uvjetima korištenja web stranica http://garažnavrata.com i da ih u cijelosti prihvaća.


Opći uvjeti korištenja


Korištenjem sadržaja web stranica http://garažnavrata.com korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz tog korištenja te prihvaća koristiti sadržaj web stranica isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost. Sve informacije dostupne na ovim web stranicama, isključivo su informativnog karaktera i za osobnu upotrebu.

Korištenjem web stranica http://garažnavrata.com prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnim za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih web stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi s njima.

Podaci o proizvodima i uslugama, te bilo koje druge objavljene informacije na web stranicama http://garažnavrata.com smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog objavljivanja, međutim, Garažna vrata ALUTECH i web stranice http://garažnavrata.com ne jamče za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim web stranicama.


Zaštita autorskih prava


Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranicama http://garažnavrata.com mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

Korištenjem web stranica http://garažnavrata.com pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet stranica http://garažnavrata.com, pojedinačnih elemenata internet stranica, dizajna logotipa, bez izričitog pisanog odobrenja Garažnih vrata ALUTECH.

Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga vrsta uporabe sadržaja web stranica http://garažnavrata.com, bez izričitog prethodnog pisanog dopuštenja Garažnih vrata ALUTECH i/ili drugih vlasnika autorskih prava.

Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja objavljenih na web stranica http://garažnavrata.com bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava Garažnih vrata ALUTECH, te Garažna vrata ALUTECH izričito pridržava pravo da takvo korištenje naplatiti po svojoj slobodnoj procjeni, kao da i sudskim putem i bez bilo kakvog upozorenja potraži zaštitu svojih prava i naknadu štete.

Ne ograničavajući se na prethodno navedeno, svatko tko vjeruje da mu je na web stranica http://garažnavrata.com njegovo zaštićeno pravo kopirano ili upotrijebljeno na drugi način koji povrjeđuje dotično zaštićeno pravo, dužan je Garažnim vratima ALUTECH dostaviti opis autorskog djela za koje tvrdi da je povrijeđeno, bilo kakav valjan dokaz da ima pravo raspolagati autorskim djelom, bilo kao njegov autor ili opunomoćenik autora, opis lokacije na web stranicama http://garažnavrata.com gdje se nalazi dotično autorsko djelo, te kontakt podatke. Garažna vrata ALUTECH će u najkraćem mogućem roku poduzeti sve odgovarajuće i moguće korake kako bi se obustavilo ili spriječilo daljnje kršenje navedenih autorskih prava.


Zaštita osobnih podataka (GDPR)


Garažna vrata ALUTECH putem web stranica http://garažnavrata.com može prikupljati osobne podatke korisnika web stranica samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Garažnim vratima ALUTECH ili podatke ostavi putem web stranica http://garažnavrata.com. Garažna vrata ALUTECH se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika web stranica http://garažnavrata.com.


Odgovorna osoba i pravo na ljudsku intervenciju


Odgovorna osoba za prikupljanje i obradu osobnih podataka u Garažnim vratima ALUTECH je
Vatroslav Bandić, 091 946 58 08, banditron@banditron.hr


Razlog prikupljanja i obrade podataka


Garažna vrata ALUTECH će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga web stranica http://garažnavrata.com na zadovoljstvo korisnika.

- Koji proizvodi vas više a koji manje zanimaju.
- Dimenzije dijela objekta na koji će se ugraditi garažna vrata, te ostali potrebni detalji koji su potrebni za kreiranje okvirne ponude


Podaci koji se prikupljaju


Putem internet stranice prikuplja se:

1. Ime
2. Prezime
3. E-mail
4. Broj telefona

Adresa elektronske pošte koju korisnik upiše na formular na stranici http://garažnavrata.com neće se prosljeđivati trećim osobama, niti će se koristiti za slanje neželjene pošte. (spam) Korisnik je suglasan te daje Garažnim vratima ALUTECH izričito pravo na slanje obavijesti vezanih uz novosti o proizvodima i uslugama na spomenutu adresu elektronske pošte.

Garažna vrata ALUTECH se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika, osim u slučaju kada je to nužno kako bi Garažna vrata ALUTECH ispunila zakonske obveze ili obveze koje pred nju stave ovlaštena tijela, kako bi postupila u skladu s Općim uvjetima korištenja ili zaštitila svoja prava ili kako bi zaštitila sigurnost i prava javnosti ili drugih korisnika, a koja bi mogla biti povrijeđena ili narušena. Garažna vrata ALUTECH zadržava pravo proslijediti osobne podatke eventualnom pravnom slijedniku ili pravnoj osobi na koju bi prenijela sva svoja prava i obveze.


Privola


Klijent prilikom slanja prijave za proizvod/akciju/pregled vida/opći upit, izričito izjavljuje da je Garažnim vratima ALUTECH dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke te izričito daje privolu da se istima koristi u skladu sa zakonom i ovim Općim uvjetima korištenja.


Pravo na opoziv privole


Isto tako, klijent ima pravo povući privolu, a isto mu je omogućeno na dnu svake elektronske pošte klikom na link Odjava, direktno na e-mail info@garažnavrata.com ili stupanjem u kontakt s odgovornom osobom za obradu podataka u Garažnim vratima ALUTECH.


Pravo na pristup i ispravak podataka


Svaki klijent može pristupiti svojim podacima na linku koji je dobio u povratnom e-mailu prilikom prijave svojih podataka na stranici. U slučaju da je klijent izgubio e-mail i link za pristup, zahtjev za ažuriranjem podataka može poslati na info@garažnavrata.com.


Odgovornost korisnika


Korištenjem web stranica http://garažnavrata.com preuzimate odgovornost za podatke koje dajete. Strogo je zabranjena zlouporaba tuđeg identiteta na bilo koji način, lažno predstavljanje koje bi moglo dovesti do povrede bilo kojeg prava treće osobe.

Molimo vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Svaka poruka zaprimljena putem elektronske pošte smatrat će se nepovjerljivom, te Garažna vrata ALUTECH i web stranice http://garažnavrata.com ne odgovaraju za sigurnost i privatnost takvih poruka.


SSL certifikat i sigurnost protoka informacija


Garažna vrata ALUTECH poduzima sve razumne mjere za zaštitu korisničkih podataka pohranjenih u njenim bazama i na putu do njenih baza. Izvan svega navedenog, Garažna vrata ALUTECH i web stranice http://garažnavrata.com ne mogu garantirati sigurnost korisničkih podataka, a koja bi mogla biti ugrožena uslijed neovlaštenog pristupa ili uporabe od strane trećih, problema sa sustavom i/ili sličnih faktora koji bi u bilo koje vrijeme mogli ugroziti sigurnost korisničkih podataka, a na koje Garažna vrata ALUTECH ne može utjecati.


Upotreba kolačića (cookie)


Garažna vrata ALUTECH na svojim stranicama http://garažnavrata.com koristi kolačiće. (Cookie) Kolačić je kratak tekst koji vašem pregledniku (browser) šalje WEB lokacija koju ste posjetili s ciljem da toj WEB lokaciji pomogne upamtiti informacije o vašem posjetu. To može učiniti vaš sljedeći posjet lakšim, a web-lokaciju korisnijom. Garažna vrata ALUTECH kolačiće koristi samo da bi znala odakle ste došli na stranice http://garažnavrata.com i za koje ste proizvode bili zainteresirani s ciljem izrade što bolje statistike posjeta i isplativosti marketinških kampanja. Kolačići nisu vezani za vaše ime i prezime niti za vašu IP adresu a vezani su isključivo za vaš internet preglednik. Brisanjem povijesti pregledavanja mogu se obrisati i Kolačići iz preglednika. Vaša je privatnost i dalje 100% zajamčena jer Garažna vrata ALUTECH nikada ne zna tko ste vi osobno.


Odricanje od odgovornosti


Web stranice http://garažnavrata.com sadrže dokumente, podatke, informacije kao i veze do drugih Internet sjedišta kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Garažna vrata ALUTECH i web stranice http://garažnavrata.com nemaju nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet sjedištima, te ne odgovaraju za sadržaj istih. Ovo se osobito odnosi na točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na Internet sjedištima koji su kreirani od strane trećih osoba.

Garažna vrata ALUTECH i web stranice http://garažnavrata.com, do maksimalne zakonom dopuštene mjere, izuzimaju se od bilo kakve odgovornosti i ne odgovaraju za štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem web stranica http://garažnavrata.com ili je na bilo koji način uz to vezana, za bilo koje radnje korisnika do kojih dođe uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica http://garažnavrata.com te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica http://garažnavrata.com.

Garažna vrata ALUTECH te web stranice http://garažnavrata.com ne mogu snositi nikakvu odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na Internet sjedištima trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s Garažnim vratima ALUTECH ili web stranicama http://garažnavrata.com, niti podupiranja takvih Internet sjedišta od strane Garažnih vrata ALUTECH ili web stranica http://garažnavrata.com. Garažna vrata ALUTECH i web stranice http://garažnavrata.com mogu sadržavati veze prema drugim Internet sjedištima, ali ne odgovaraju za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću web stranica http://garažnavrata.com na taj način.

Garažna vrata ALUTECH ne jamči da neće biti pogrešaka i/ili da će web stranice http://garažnavrata.com funkcionirati bez prekida i u svakom trenutku. Web stranice http://garažnavrata.com povremeno mogu biti nedostupne zbog različitih tehničkih poteškoća.

Komentari objavljeni na web stranicama http://garažnavrata.com ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika web stranica. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora također nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Općih uvjeta korištenja.


Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača


Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom. Prigovor mogu predati u pisanoj formi u našim poslovnim prostorijama na adresama Zagrebačka cesta 215, Zagreb, pri čemu ćemo vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.

Prigovor također možete poslati putem pošte na adresu Zagrebačka cesta 215 ili putem e-pošte na adresu info@garažnavrata.com, odnosno na broj telefona 01 51 000 53. Garažna vrata ALUTECH će odgovoriti na sve reklamacije najkasnije 15 dana nakon njihova primitka i predložiti način rješavanja iste. Tijekom tih 15 dana klijent se odriče arbitraže trećih strana i davanja informacija u medije. U slučaju da prigovori nisu riješeni mirnim putem, za njihovo rješavanje nadležan je sud u Zagrebu.